Mere om Satellitten


N.A.B.O. Satellitten skal styrke det opsøgende arbejde til mennesker med psykisk sårbarhed på Amager. Det er et anonymt frivilligt tilbud, hvor der værnes om de trygge og nærværende relationer og støtte i at komme ud i fællesskaber i eget tempo.

N.A.B.O.-Satellitten er et mindre, opsøgende tilbud, som har til formål at opbygge kontaktflader til isolerede mennesker med psykisk sårbarhed, der har vanskeligt ved selv at opsøge et Aktivitets- og Samværstilbud eller være aktiv i lokalmiljøet. Gennem tæt kontakt med samarbejdspartnere, fungerer Satellitten, som et springbræt til at styrke og brobygge den enkelte til ny fællesskaber, komme ud af isolation og få nye netværk.

Satellittens medarbejdere arbejder overvejende opsøgende, brobyggende og håndholdt. Med opsøgende menes, at medarbejderen arbejder uden for mødelokalerne og eksempelvis kommer i borgerens hjem, mødes på en café eller henvender sig til en borger med accept fra borgeren selv.

Målgruppen til tilbuddet er, borger der har en psykisk sårbarhed, lever isoleret og bor i egen bolig i 2300 København S.