Samarbejdspartnere


NABO Satellitten samarbejder med nærmiljøets aktører – både for at skarpe vores kendskab til Amagers tilbud og udbrede kendskabet til Satellitten. Vi ønsker, at flest mulige mennesker i målgruppen opspores og brobygges ud i fællesskaber.

Vi har derfor et tæt samarbejde med følgende samarbejdspartnere, hvis formål er at informere om Satellittens tilbud og formidle kontakten herom:

  • StøtteKontaktPerson
  • Psykiatrisk Center Amager Afd. 2
  • Ressourceforløb, Center og Bolig- og Beskæftigelsesafdelingen
  • Hjemmevejleder, Center Amager
  • Psykiatrisk Ambulatorium

Vigtigt: Vi har tavshedspligt og alle deltager frivilligt i tilbuddet. Vi værner meget om anonymitet, og videregiver derfor aldrig informationer til samarbejdspartner, med mindre andet aftales med den enkelte.